ภาพกิจกรรมโครงการฝึกอบรมและทบทวน อปพร.ประจำปี 2555
ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลหนองปลาไหล
????????????