ภาพกิจกรรมของเทศบาลตำบลหนองปลาไหล

งานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2554
การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2554
ทัศนศึกษาสวนสัตว์ดุสิต เด็กเล็ก 3 ขวบ
โครงการบัณฑิตน้อย ปี 2554
โครงการรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ปี 2554

ร้อน ๆงานแข่งขันกีฬาเทศบาลตำบลหนองปลาไหลคัพ ครั้งที่ 6
????????????