ภาพกิจกรรมของเทศบาลตำบลหนองปลาไหล

อบรมทบทวน อปพร.วันที่ 3 - 7 กันยายน 55ร้อน ๆ
25 ตาสับปะรด
วันที่ 13 ก.ค.55
แจกผ้าห่มผู้ประสบภัยหนาว วันที่ 16 ม.ค.55
งานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2555 วันที่ 12 ม.ค.55

????????????