ข้อมูลพื้นฐาน

ประวัต
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
การบริการขั้นพื้นฐาน
ศักยภาพของตำบล
ข้อมูลหมู่บ้าน
สินค้า OTOP
แผนที่ อบต.

หน้าหลัก

 

 

 

 

 

 


ประวัติความเป็นมา

ตำบลหนองปลาไหล เดิมเป็นหมู่บ้านหนึ่งในเขตตำบลหนองรี อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ต่อมาเมื่อมีการแยกตำบลหนองปรือ เป็นกิ่งอำเภอหนองปรือ ออกจากอำเภอบ่อพลอย ในปี 2535 ตำบลหนองปลาไหล จึงแยกมาเป็นตำบล ขึ้นกับอำเภอหนองปรือ เหตุที่ได้ชื่อว่าตำบลหนองปลาไหล เนื่องจากสมัยก่อนเป็นพื้นที่แห้งแล้งป่าใหญ่ มีหนองน้ำขนาดใหญ่และปลาไหลชุกชุม จึงเรียกชื่อว่า "หนองปลาไหล"

เส้นทางการคมนาคม การเดินทางเข้าสู่ตำบล

เดินทางโดยเส้นทางจังหวัดกาญจนบุรี-ด้านช้าง ถึงสี่แยกหนองปรือเลี้ยวขวา แยกไปตำบลหนองปลาไหล ระยะทางจากจังหวัดกาญจนบุรีถึงตำบลหนองปลาไหล 84 กิโลเมตร