ข้อมูลพื้นฐาน

ประวัต
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
การบริการขั้นพื้นฐาน
ศักยภาพของตำบล
ข้อมูลหมู่บ้าน
สินค้า OTOP
แผนที่ อบต.

หน้าหลัก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


กลุ่มผลิตภัณฑ์แสตนเลส

ชื่อผลิตภัณฑ์
หัตถกรรมแสตนเลส

สถานที่ตั้ง
หมู่ที่ 3 บ้านห้วยหวาย ต.หนองปลาไหล อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี 71220

ประธานกลุ่ม
นายสุรศักดิ์ วณิชธนภัทร

ประวัติการก่อตั้ง
ประธานกลุ่มผู้ริเริ่ม คือนายนายสุรศักดิ์ วณิชธนภัทร อายุ 28 ปี เริ่มต้นด้วยการเป็นลูกจ้างทำหัตถกรรมแสตนเลส อยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประมาณ 4-5 ปี พร้อมกับการประกอบอาชีพหลักคือการทำไรสับปะรด
จนกระทั่งปี 2546 -2547ประสพกับปัญหาราคาสับปะรดตกต่ำ และปัญหาภัยแล้ง จึงคิดที่จะประกอบอาชีพเสริมอย่างจริงจังเพื่อเป็นการชดเชยรายได้ จึงร่วมกันระหว่างครอบครัวและญาติพ
ี่ น้อง
ทำหัตถกรรมแสตนเลสขึ้น ทำได้ประมาณ 4-5 เดือน ชาวบ้านใกล้เคียงเกิดความสนใจ จึงมีการรวมกลุ่มกันขึ้น โดยสมาชิกจะลงหุ้นกันคนละ 5 หุ้นๆละ 100 บาทในปัจจุบันมีทั้งหมด 6,470 หุ้น จึงได้มีการขยับขยาย
ลงทุนซื้อเครื่องมือในการผลิตมากขึ้นเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของตลาด และประธานกลุ่มจะเป็นผู้ฝึกอบรม ตลอดจนแนะนำเทคนิคต่างๆ จากประสบการณ์ของตนให้กับสมาชิกทุกคนในกลุ่มเพื่อเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ดียิ่งขึ้น โดยยึดหลักที่ว่าสมาชิกทุกคนในกลุ่มเป็นเจ้าของร่วมกัน

 


กลุ่มผลิตภัณฑ์รากไม้

ชื่อผลิตภัณฑ์
หัตถกรรมรากไม้

ที่ตั้ง
เลขที่ 14 หมู่ 9 บ้านหนองกร่าง ต.หนองปลาไหล อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี 71220

ประธานกลุ่ม
นายทรงวิทย์ สมโสดา

ประวัติการก่อตั้ง
โดยเริ่มแรกเรียนรู้การประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากรากไม้จากกลุ่ม หัตถกรรมจากรากไม้ บ้านหนองผือ ต.ด่านช้าง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี เมื่อปี 2542 นำมาดัดแปลง และคิดค้นใหม่เป็นรูปแบบต่างๆ เช่น ชั้นวางของ โต๊ะ เก้าอี้ โซฟา เป็นต้น โดยมีการรวมกลุ่ม ในปี 2542 มีสมาชิก 17 คน สมาชิกในกลุ่มแต่ละคนจะผลิตสินค้าผลิตภัณฑ์จากรากไม้
เป็นเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ เช่นโตีะ เก้าอี้ โซฟา ชั้นวางของขึ้นมาเอง และนำมารวมขายที่กลุ่ม